Ayın Öne Çıkan Kitabı; Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak

Metis Defterleri, siyasi ve kültürel konulara eleştirel bakış sunan makalelerden oluşan seçki diye tanımlanıyor. Metis Yayınları, Kasım 2017’de bu seriden bir kitap daha yayımladı: Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak.

Kitap yolculuğuna 2014 yılında Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün Ulusal Felsefe Kongresi için hazırladığı “Tragedya ve Politika Felsefesi: Günümüzü Tragedyalar Işığında Düşünmek” başlıklı panelle başlamış. Nazile Kalaycı, Devrim Sezer ve Serdar Tekin’in paneldeki sunumları dikkate alınmış. Ünsal Doğan Başkır’ın makalesi eklenmiş.

“Klasik tragedyalar siyaset felsefesi ve psikanalizde sık sık yorum konusu olmuştur. Bu zengin metinlerden bazıları (Persler, Troyalı Kadınlar, Antigone, Oresteia, Eumenidler ve Yakarıcılar) burada ilk defa telif yazılarda, düşünce tarihiyle diyalog içinde ele alınıyor. Kitap kronolojik olarak uzak görünen ama içerdiği olaylarla gayet yakın duran bir geçmişe ait bu metinlerle çiftyönlü bir ilişki kurma amacını güdüyor: Bir yandan siyaset felsefesindeki tartışmaları ve günümüz problemlerini klasik tragedyaların ışığında irdelemek istiyor, bir yandan da ‘çağdaş tartışmalardan hareketle tragedyaları yeniden yorumlamak. Yas, kolektif bellek, adalet, bağışlama, yurttaşlık ve toplumsal cinsiyet gibi konular üstüne düşünen herkesin ilgiyle okuyacağına inanıyoruz.”

Tanıtım metninde de belirtildiği gibi tragedyalar bize hem uzak hem de çok yakın. Hâlâ edebiyata ilişkin pek çok tartışmayı onlar üzerinden yürütüyoruz. Öykü nedir, edebiyat ne işe yarar vs… gibi soruları cevaplamaya çalıştığımızda muhakkak bir yerinden tragedyalara değiyoruz. Dünyaya Tragedyalarla Bakmak’ı okuduğumuzda insanın değişmezliğini, bugünkü pek çok yaranın daha o zamanlarda kanamaya başladığını görürüz.

Yunan’da ana katli yasağını kaldırıp baba katlinin yasaklanmasına geçiliyor. Bugünkü kadın ölümlerine bir de böyle bakalım. İntikam yerini hukuk mahkemelerine bıraktı mı gerçekten? Daha doğrusu ‘adalet’ dediğimiz neyin yerini aldı ya da adalet var mı? Yasın kamusal alanda yasaklanması ne zaman başladı da anneler sokağa çıkınca suç oldu. Ölüm nasıl öldürüldü? Ne zaman başladı kayıtsızlık, kanıksama? Tutkulardan arınma (katharsis) niyetiyle izlenen tragedyalar, günümüzde başkasının acısına bakmaya mı denk düşüyor? Haz alıyor muyuz acıyı sanatta görünce?

Edebiyatta işlenmedik tema kalmadı denir hep. Tragedyalara yakından baktığımızda aynı meselelerin etrafında döndüğümüzü, sadece edebiyatta biçimin ve işlevselliğin değiştiğini fark edeceğiz.

Değişmeyen dünyaya ve insanlığa bir ayna daha: Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak

Siyasalın Peşinde
Dünyaya Tragedyalarla Bakmak
Hazırlayanlar: Devrim SezerNazile Kalaycı
Yayına Hazırlayan: Savaş Kılıç
Katkıda Bulunan: Serdar Tekin, Ünsal Doğan Başkır
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen