Neval El Seddavi, Mısırlı feminist bir yazar.

Sıfır Noktasındaki Kadın adlı eserinde, Firdevs adlı bir kadın üzerinden, kapitalist sistemi ve erkek egemen toplumu, tüm gerçekliğiyle ve sertliğiyle gözler önüne seriyor. Neval El Seddavi, romanının ön sözünde eserini yaşanmış bir olaydan yola çıkarak yazdığını belirterek gerçekleri roman kurgusu içerisinde anlatıyor.

Romana, Firdevs’in biyografik romanı diyebiliriz. Yazar, Firdevs özelinde, erkek egemen topluma, erkeklerin, feodalizmin, kapitalizmin yarattığı insanlık dışı ortama ayna tutuyor.

Neval El Seddavi, Kanatır Cezaevi’ne, kadın mahkumların yaşadıkları psikolojik sorunlar üzerine bir araştırma için gittiğinde hapishane doktoru  kendisine işlediği cinayetten ötürü idam edilecek olan Firdevs adlı bir kadın mahkumdan söz eder. Yazar, Firdevs’le görüşmek ister. Yazarın görüşme talebi, idam mahkumu Firdevs tarafından önce reddedilir, daha sonra kabul edilir ve yazar Firdevs’le görüşmek üzere Firdevs’in hücresine girer.

Yazar, cinayetten mahkum idamla yargılanan bir “fahişe” olarak görülen Firdevs’i dinledikçe ve Firdevs’in yaşadığı sert gerçekleri öğrendikçe, yazarla birlikte erkek egemen feodal sistemin ikiyüzlülüklerine, sistemin Firdevs’e ve tüm kadınlara yaşattığı insana yakışmayan hayatlara, kapitalizmin her şeyi alınır satılır hale getirmesine şahit oluruz.

Firdevs, ailesiyle normal hayatını yaşarken, çocukluğundan itibaren, saygın bir alim ve şeyh olan amcasının taciziyle başlayıp Firdevs’in bir pezevengi öldürmesine kadar geçen surede Firdevs’in yaşadıkları, tüm gerçekliğiyle, tüm sertliğiyle anlatılıyor.

Romanda Firdevs’in başından geçenler anlatılırken, erkek egemen, feodal zihniyetin kadınlara bakışı ve kadınların toplumda tutunmak için ödedikleri ağır bedeller, toplumun, özelde erkeklerin, kadınların yaşamlarını nasıl zorlaştırdıkları; kadınların cinselliklerini nasıl sömürdükleri, Firdevs tarafından tüm gerçekliğiyle anlatılıyor. Firdevs, anlattığı yaşamıyla tüm kadınların geçmişten bu güne yaşadıkları sorunları anlatıyor, tüm kadınlara tercüman oluyor. Bu yönüyle kitap evrensel kadın hakları manifestosuna dönüşüyor ve feodalizmin kalıntılarını ve kapitalizmin her şeyi olduğu gibi kadın bedenini metalaştıran çarpıklığını erkeklerin ve sistemin yüzüne bir tokat gibi çarpıyor.

Romanda Firdevs ‘in yaşadığı sorunların tek kaynağı erkeklerin sürdürdüğü erkek egemen, feodal sistem değil ne yazık ki. Firdevs’in ve Firdevs özelinde tüm kadınların yaşadıkları sorunlara ve mağduriyetlere, dolaylı yoldan da olsa destek olan ve erkek egemen sistemin değirmenine su taşıyan kadınlar da var ne yazık ki. Yazar, bu eserinde, kadınların yaşadığı sorunlarda ve sıkıntılarda geri bilinçteki kadınların rolünü de es geçmiyor ve meselenin bu yönünü de irdeliyor.

Kadının babası, amcası, sevgilisi, patronu, toplumdaki erkekler, devlet ve bilinçsiz kadınlar tarafından kadına yaşatılan mağduriyetler ve acılar anlatılıyor bu romanda, Firdevs’in yaşadıkları üzerinden. Firdevs’in adının yerine herhangi bir kadın adı konulabilir ve Firdevs’in yaşadıkları, her kadının yaşadığı sorunlarla kesişebilir, benzeşebilir.

Neval El Seddavi, bu biyografik romanında, kadınların, erkek egemen bir dünyada ve feodal-kapitalist sistemde yaşadıkları sorunları, mağduriyetleri, iki yüzlülükleri, kadın olmanın zorluklarını tüm gerçekliğiyle anlatıyor.

 

Neval El Seddavi, Sıfır Noktasındaki Kadın, Çev: Selma Demiröz, Metis Yayınları, 2017.